Wat gebeurt er allemaal in Costa Rica en Oeganda?

Zwartekoffie is niet zomaar een koffiebedrijf zoals je waarschijnlijk wel weet. We geven je graag een update over onze werkzaamheden!

Volledige voorfinanciering Gabriel

We koesteren we onze nauwe band met koffieboer Gabriel Espinoza. Door de voorfinanciering van zijn volledige oogst stellen we hem in staat om met volledige focus en rust te werken aan de productie van de beste koffie. Deze samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en een sterke relatie, is niet alleen een blijk van onze betrokkenheid bij de koffie van Gabriel, maar gaat echt een stap verder zodat hij en zijn vader zich volledig kunnen toeleggen op koffie.

Dat is precies onze missie, en we zijn er trots op dat dit ook daadwerkelijk praktijk wordt!

Joffrey-met-Don-Victor

Meer bioboeren

Onze samenwerking met Marie Beuchet van Naturalba heeft een diepgaand positief effect op de koffiegemeenschap in Turrialba. Gezamenlijk streven we ernaar nieuwe koffieboeren te ontdekken en te ondersteunen die geïnteresseerd zijn in het verbouwen van biologische koffie. Door dit partnerschap bieden we niet alleen kansen voor de lokale gemeenschap om duurzame landbouwpraktijken te omarmen, maar dragen we ook bij aan de groei van de biologische koffie-industrie in Turrialba.

Nieuwe generatie meldt zich

De betrokkenheid van de kleindochter van Don Enrique, die momenteel studeert in de biologische landbouw, vormt een inspirerende schakel in onze missie. Door haar te verbinden met Victor Salmeron, een voorloper op het gebied van alternatieve productiemethoden op zijn koffieplantages, streven we ernaar om een solide kennisfundament te creëren voor de toekomst van duurzame koffieteelt. Deze samenwerking belichaamt ons streven naar het bevorderen van innovatie en educatie in de branche, terwijl we tegelijkertijd de volgende generatie koffieboeren de tools en expertise bieden om voort te bouwen op de erfenis van hun grootvader en de traditie van duurzame landbouw voort te zetten.

Oeganda: nieuwe boeren sluiten zich aan

De samenwerking met Alfred Wonyaka in Oeganda heeft geleid tot een groeiende betrokkenheid van boeren bij het project, wat ons in staat stelt een grotere positieve impact te creëren. Met elke nieuwe stap in deze samenwerking breiden we niet alleen onze invloed uit in de koffiegemeenschap, maar versterken we ook onze toewijding aan duurzame landbouw Onze toewijding aan deze relatie weerspiegelt onze overtuiging dat collectieve inspanningen de weg vrijmaken voor een duurzamere toekomst in de wereld van koffie.

Ontdek jouw smaak

We hebben een handig proefpakket samengesteld. Voor slechts €18,50 ontdek jij jouw smaak!

Bestel het proefpakket